Strona ta poświęcona jest wydarzeniom w których brałem udział, a które zostały „odnotowane” w mediach czy na stronach internetowych. Są one świadectwem mojej aktywności jako radnego i troski o dobro wspólne mieszkańców Elbląga na takich płaszczyznach jak kultura, szkolnictwo, infrastruktura, sport i wiele innych. Zapraszam do lektury.

Kolejność archiwalnych wydarzeń nie jest podana chronologicznie.

DZIEŃ ZIEMI – uczniowie szkoły nr. 19 w Elblągu zanotowali:
Dnia 24 kwietnia /2018/ świętowaliśmy Dzień Ziemi pod hasłem „Walczymy z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami”. Uczniowie klasy IV d przygotowali apel, podczas którego zwrócili szczególną uwagę na plastikowe przedmioty. Nawoływali do zmniejszenia ich ilości ze względu na dużą szkodliwość dla środowiska. Z okazji tego dnia uczniowie klas IVi IV wykonali pojemniki na segregowane odpady a z klas VII plakaty. Natomiast dzieci z klas młodszych zrobiły łańcuch z nakrętek do butelek. Gościem dzisiejszego apelu był pan Jan Redzimski. Wszystkim, którzy zaangażowali się w obchody tego ekologicznego święta dziękujemy.

Galeria zdjęć z apelu:

http://www.ssp19elblag.hg.pl/index.php?go=news658

…………………………………………………………

„ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO”

Dzień ten został ustanowiony przez Jana Pawła II w przypadające wspomnienie objawień Matki Bożej z Lourdes.

W naszym Hospicjum – Uroczystość rozpoczęła się mszą święta, podczas której J.E. ks. Biskup Jacek Jezierski wraz z naszym Kapelanem ks. Piotrem udzielili sakramentu namaszczenia chorych.

W uroczystości udział wziął Prezydent Miasta Elbląga Witold Wróblewski oraz Radny Miasta Elbląg Jan Redzimski. (kliknij na link, zobacz zdjęcia)
Po mszy dostojni Goście składali życzenia Pacjentom, odwiedzając Ich na salach Oddziału Hospicyjnego.

……………………………………………………

Nowy obiekt sportowy przy Gimnazjum nr. 3 w Elblągu

W dniu 20. 03. 2015  odbyło się oficjalne otwarcie nowego obiektu sportowego w Elblągu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (Gimnazjum nr 3).

W uroczystym otwarciu wzięli udział zaproszeni goście: dyrektor biura Senatora Witolda Gintowt- Dziewiałtowskiego- Antoni Bramowicz, Wicewojewoda Warmińsko- Mazurska Grażyna Kluge, Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego Gustaw Brzezina, Prezydent miasta Elbląga Witold Wróblewski, Radni Rady Miejskiej Marek Burhard i Jan Redzimski, przedstawiciele Siatkarskich Ośrodków Szkolnych – koordynator regionalny Krzysztof Felczak i koordynator wojewódzkiMieczysław Korzeniewski, projektanci hali Zbigniew Kuśmierz i Paweł Rzeczycki, wykonawca hali Antoni Klecha, kierownik budowy Elżbieta Gieda- zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, przewodniczący ZNP Gerard Przybylski, wieloletnia dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego Izabela Babraj, przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Sowicka.
…………………………………………………..

Elbląskie Seminarium powołało do życia, za zgodą Biskupa Elbląskiego, fundację o nazwie „Fundacja Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej Amicus”.  Celem działań Fundacji jest: wspieranie formacji alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej, wspieranie działalności i rozwoju Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej, pomoc stypendialna dla alumnów, działalność w dziedzinie edukacji, kultury oraz działalność charytatywna, wspieranie działań konserwatorskich i rewitalizacyjnych.

Jan Redzimski jako wiceprezes zasiada w Radzie Fundacji obok Zenona Lecyk – prezesa, Barbary Malec – sekretarza, członków Macieja Romanowskiego, Ireneusz Ziemińskiego.

www.wsdelblag.pl/amicus

………………………………………………….

Panel dyskusyjny Rodzina-jak budować ją i odnawiać?

W ramach obchodów XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny I liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego i Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Elblągu zorganizowały panel dyskusyjny na temat Rodzina-jak budować ją i odnawiać? Było to spotkanie otwarte, więc uczestniczyli w nim obok naszej młodzieży również zaproszeni goście wśród nich między innymi pani Jadwiga Woronowicz z Urzędu Miasta Elbląg, pan Jan Redzimski – Radny Miasta Elbląga oraz pani Agnieszka Szczepańska i pan Tomasz Dłuszczakowski – dyrektorzy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum SPSK w Elblągu.

Dlaczego rodzina musi być dziś środowiskiem najważniejszym w kochaniu się? Podpowiedź znajdziemy w adhortacji papieża Franciszka Evangelium gaudium – radość, która się odnawia i udziela mówił ksiądz Andrzej Kilanowski.

Pedagog Anna Koka-Haufe słusznie podkreśliła fakt, że coraz trudniej znaleźć czas na wspólne przebywanie w rodzinie. Poszukiwano przyczyn tego stanu. Jedną z nich jest szybkie tempo życia i Internet jako jedno ze źródeł przekazu i komunikacji między ludźmi, który coraz bardziej pochłania nasz czas oraz odrywa od wspólnie spędzanego czasu
z rodziną.

Pan Rafał Łuczak poprzez krótki zarys historii wskazał na momenty zakładania rodziny, a także na przyczyny braku jej trwałości. Wskazał na niepokojący fakt wzrastania zjawiska, jakim są rozwody. Przyczyn tego zjawiska jest wiele, między innymi emigracja zarobkowa, która pozwala na podniesienie standardu życia kosztem dłuższej lub krótszej rozłąki z rodziną, co nie sprzyja jej trwałości.

Jacek Błaszczyk z zawodu praktykujący adwokat poruszył kwestię przemocy
w rodzinie, która jest przestępstwem. Liczba ta coraz bardziej rośnie, co jest przerażające. Coraz częściej dzieci używają przemocy wobec rodziców. Dlatego też należy zwiększać świadomości społeczeństwa, aby móc skutecznie przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku.

Jak wyglądały stosunki rodzic dziecko kiedyś, a jak dziś rozmawiają rodzice ze swoimi dziećmi? Na te i inne pytania odpowiadała pani Monika Uler.

więcej:

…………………………………………..

News sprzed dwóch lat…. ale wciąż aktualny. Bo czyż nie jest aktualne dzielenie się z innymi tym co mamy? SZLACHETNA PACZKA nie zna granic. Najważniejsza jest pomoc i to czynimy…

TV TRUSO odnotowało:

Finał akcji SZLACHETNA PACZKA w rejonie braniewskim odbył się w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3. Sala zmieniła się na „weekend cudów” w Braniewie, w wielki magazyn, do którego darczyńcy przywozili prezenty, a wolontariusze rozwozili paczki do wskazanych rodzin. W magazynie panowała świąteczna atmosfera. Był mikołaj i jego pomocnicy. Seniorzy z zespołu „Wrzos” śpiewali kolędy, a organizatorzy wręczali podziękowania darczyńcom.

Więcej o tym zdarzeniu:

…………………………………………………….