Na tej stronie zamieszczam dyplomy i inne dokumenty jak zaproszenia czy certyfikaty. Mówią one o mojej aktywności zauważonej przez różne organizacje i placówki.