Ppor. Ludwik Redzimski urodził się 25 sierpnia 1905 r. w Łęgu (powiat chojnicki) jako syn Jakuba, organisty (1859-1945) i Franciszki z Bruskich (1863- 1940). Miał rodzeństwo: siostrę Helenę (1896-1970) i brata Polikarpa (1884-1930).

Ludwik Redzimski ukończył seminarium nauczycielskie w Tucholi. Do Pelplina najprawdopodobniej przyjechał za namową brata, który był tutaj od 1925 r. sołtysem.
Podjął pracę jako nauczyciel w szkole powszechnej. Uczył śpiewu i gimnastyki, jednocześnie prowadził chór szkolny i udzielał lekcji gry na pianinie i organach. W latach trzydziestych w czasie wakacji był powoływany do wojska m.in. odbył taką służbę od 26 czerwca do 1 sierpnia 1933 r. w jednostce wojskowej w Tczewie.
Po tych szkoleniach uzyskał stopień podporucznika piechoty – rezerwy.

Gdy na ziemi użyczonej przez ks. biskupa Okoniewskiego powstała w Pelplinie nowa dzielnica mieszkaniowa, również rodzina Redzimskich zdecydowała się na budowę domu. W 1930 r. wykupili działkę, a w 1933 r. rozpoczęli budowę. Jak chce rodzinne podanie, Ludwik Redzimski był wśród osób, które zawiązały „Spółdzielnię Domków Familijnych”. Według zachowanych zdjęć można wywnioskować, że był Redzimski miłośnikiem Tatr. Wypoczywał w górach zimą 1936 r.

17 sierpnia 1937 r.Ludwik Redzimski poślubił pelpliniankę Felicję Przystańską (1913-1968), z którą miał syna Ludwika (1939-1967). 24 sierpnia 1939 r. ppor. Ludwik Redzimski został zmobilizowany do 2 Baonu Strzelców w Tczewie, po czym skierowany do 3 BS w Rembertowie. Po agresji ZSRR na Polskę dostał się do niewoli sowieckiej i przebywał w obozie jenieckim w Kozielsku.
Wraz z innymi oficerami polskimi wywieziony do Katynia, gdzie został bestialsko zamordowany przez NKWD w kwietniu/maju 1940 r.

Wiosną 1943 r. Niemcy odkryli w Katyniu siedem masowych grobów o wymiarach 28 m x 16 m, z których ekshumowano ułożone w 6 d o 1 2 warstwach ciała kilku tysięcy oficerów polskich zamordowanych tu strzałami w tył głowy. Podczas ekshumacji w mundurze Ludwika Redzimskiego znaleziono kartę mobilizacyjną.

Pelplińskiego katyńczyka upamiętniono na głazie-pomniku znajdującym się przed szkołą przy ulicy Sambora. Jego nazwisko widnieje również na pomniku „Tym, co życie oddali za Polskę” – mieszkańców naszego miasta, którzy polegli lub zostali zamordowani w latach 1939-1945. Ta symboliczna mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym w Pelplinie.

Natomiast w kwietniu 2010 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II odsłonięto tablicę pamiątkową dla uhonorowania por. Ludwika Redzimskiego.

Pośmiertnie 09.11.2007r. Prezydent Lech Kaczyński mianował podporucznika Ludwika Redzimskiego na stopień porucznika.

(pozycja 6915 ppor.Ludwik Redzimski s Jakuba 1905 r Katyń)

źródło: http://zbyneks.blox.pl/2011/02/Polscy-oficerowie-rodem-z-Lega.html